Nomadic Life Camp On-Line Weather Services Desert Music

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Kdo jsme?

CV et Experiences

Nás Nomády spojuje nejen společný původ, ale i životný styl a kultura. Návštěva u nás umožní všem, kdo k nám zavítají, poznat poušť a skutečný způsob života nás Nomádů na poušti. Rádi Vás seznámíme s naší kulturou, zvyky a tradicemi a stejně tak budeme potěšeni, jestliže vy nám umožníte nahlédnout do té Vaší.